- velkommen indenfor

Privatlivspolitik

Compliance vedr. Databeskyttelsesforordningen

Gældende for Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul, CVR 29032718

Virksomhedens navn:

Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul, Vinhusgade 3, 4700 Næstved

Fagområde:

Fodbehandling

Dataansvarlig:

Lene Jul

Databehandler:

Lene Jul

Mine klienters oplysninger opbevares digitalt i vores online booking system Onlinebooq.dk
Der er adgang til Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul via telefon i klinikken samt fra hjemmesiden. Telefonen er beskyttet mod adgang med dels adgangskode og dels ”fingeraftryksgodkendelse”. Computeren er opdateret med firewall og antivirusprogram. Begge elektroniske arbejdsredskaber er således beskyttet mod uberettiget adgang.

Indhentede oplysninger opbevares i 5 år, medmindre klienten ønsker oplysningerne slettet.

Følsomme personoplysninger:

Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul opbevarer udelukkende helbredsoplysninger på sine klienter: Da det gælder fodbehandlinger er oplysningerne udelukkende vedrørende den behandling, den enkelte klient modtager. Oplysningerne er således:

Hårdhudsdannelser, tåneglenes tilstand, evt. ligtorne, fodstillinger, hudsygdomme på fødderne og lignende tilstande, der har betydning for selve forbehandlingens udførelse.

Indtagelse af medicin og oplysning om sygdomme: Der indhentes alene oplysninger om indtagelse af antikoagulerende midler, diabetesforhold og evt. behandling i kemoterapi.

Antikoagulerende midler kan have betydning for behandlingen, såfremt en lille utilsigtet rift forekommer. Diabetes og kemoterapi kan have betydning for de anatomiske forhold i forbindelse med behandlingen.

Almindelige personoplysninger:

Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul opbevarer alene oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, arbejdsforhold og mailadresse (denne udelukkende, hvis klienten selv har indtastet den ved booking via hjemmesiden www.din-kosmetolog.dk).

De almindelige personoplysninger indhentes til brug for kontakt til klienten. Arbejdsforhold indhentes, da f.eks. specielle sko kan have betydning for fodlidelser.

Behandling af oplysninger:

Der henvises til ovenfor beskrevet for så vidt angår anvendelsen af oplysningerne.

Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på sit journalkort. Klienten er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor, oplysningerne måtte befinde sig.

I forbindelse med afgivelse af sit samtykke, er klienten endvidere oplyst om, at denne kan trække sit samtykke tilbage, ligesom denne har adgang til at klage til Datatilsynet.

Den registrerede:

Som tidligere beskrevet opbevares den registreredes (klientens) oplysninger – herunder almindelige og følsomme personoplysninger i et digitalt kartotek.

Samtykke:

Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på sit journalkort. Klienten er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor, oplysningerne måtte befinde sig. Klienten tilbydes ligeledes en kopi af compliance, såfremt dette måtte ønskes.

I forbindelse med afgivelse af sit samtykke, er klienten endvidere oplyst om, at denne kan trække sit samtykke tilbage, ligesom denne har adgang til at klage til Datatilsynet.

Rettigheder:

Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Juls klienter er gjort bekendt med, at de til enhver tid har ret til at se de oplysninger, der opbevares på dem samt retten til at få urigtige oplysninger rettet.

De er endvidere gjort bekendt med, at de har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, profilering samt at flytte deres oplysninger (dataportabilitet), såfremt de måtte ønske dette.

Videregivelse:

Nogle klienter er godkendt af deres kommune til at modtage udvidet helbredstillæg. Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul udleverer som oftest kvitteringen direkte til klienten. Det påhviler således den enkelte klient selv at aflevere sin kvittering til kommunen for at indhente evt. udvidet helbredstillæg, hvorfor Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul ikke udleverer klientoplysninger direkte til kommunen.

Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul har klienter som er plejehjemsbeboer og nogle af disse afregnes via VIRK.DK også med evt. udvidet helbredstillæg.

Næstved, den 21. maj 2018

Lene Jul

Indehaver af Din Kosmetolog & Næstved Fodklinik v/ Lene Jul